Kaspersky Bão Vệ Máy Tính Toàn Diện


Bảo mật

Trend Micro: Cáo buộc đánh cắp dữ liệu người dùng là không đúng

Trend Micro: Cáo buộc đánh cắp dữ liệu người dùng là không đúng

15/09/2018

Gần đây, nhiều báo cáo cho biết vài ứng dụng đến từ tập đoàn bảo mật Trend Micro đang cố thu thập dữ liệu của người dùng. Bên cạnh đó, tập đoàn bảo mật Trend Micro xác thực các báo cáo cho rằng ứng dụng đến từ Trend Micro đang đánh cắp dữ liệu người dùng và gửi chúng đến một máy chủ không xác định tại Trung Quốc là hoàn toàn không đúng.