Kaspersky Bão Vệ Máy Tính Toàn Diện


An toàn dữ liệu

Lỗi SegmentSmack trên Linux kernel cho phép tấn công DoS từ xa

Lỗi SegmentSmack trên Linux kernel cho phép tấn công DoS từ xa

19/08/2018

Một lỗ hổng trong Linux kernel có thể cho phép hacker kích hoạt từ xa việc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) bằng cách gửi các gói được tạo đặc biệt tới hệ thống mục tiêu. Lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến nhiều nhà cung cấp lớn.