Kaspersky Bão Vệ Máy Tính Toàn Diện


An ninh mạng

Phát hiện lỗi vừng ơi mở ra trên Windows 10

Phát hiện lỗi vừng ơi mở ra trên Windows 10

19/08/2018

Trang Softpedia News cho hay, một lỗi mới có tên là Open Sesame (vừng ơi mở ra) cho phép tin tặc thực thi các đoạn mã bất cứ lúc nào trên chiếc máy tính Windows 10 bằng cách sử dụng giọng nói của chính mình.